top of page

Wat doen we?

De Tafel van Thomas is een doorlopende studiegroep rondom de teksten van het Thomas evangelie. 8 keer per jaar (steeds in een cyclus van 4) komen we een ochtend samen in 't Dominicanen klooster in Zwolle en buigen ons over een tekst. 

We doorgronden en beleven deze mysterieuze oeroude "sutra's" vanuit een open blik en niet vanuit een bepaalde kader, een kerkelijke traditie of geloof. 

De groepen worden begeleid door Mitzi Gras, die naast een grondige studie van deze teksten zeer ervaren is in het begeleiden van groepen.

Door middel van uitwisseling en afgestemde oefeningen worden de teksten helder en krijgen deze voor iedereen betekenis, zij het op een geheel unieke en verrassende wijze. De wijsheid die vrijkomt is zonder meer indrukwekkend. 

  
Jezus blijkt in dit geschrift vooral een wijze meester te zijn die dwars tegen de voorschriften en gebruiken van de tijd in, zijn leerlingen onderwijst in het vinden van de waarheid en het ontwikkelen van innerlijke wijsheid....

Hij geeft heldere adviezen maar ook poëtische raadsels, waar je een tijdje op moet kauwen. De teksten nodigen uit tot zelfreflectie en een ontsleuteling van de wijsheid van je eigen hart.

Elke bijeenkomst staat er een tekst (logion) centraal. Door middel van stilte, (geleide) meditatie, Lectio Divina, inquiry, uitwisseling en ervaringsgerichte oefeningen ontsluiten we de diepte van de tekst en ontrafelen we de persoonlijke betekenis die de tekst voor je heeft. Deze blijkt verrassend, direct en meestal bijzonder verhelderend te zijn.

Het gaat niet om het vinden van DE waarheid, maar om ieders afzonderlijke ervaring die tezamen de vele facetten van de waarheid en werkelijkheid laten zien. 

De groepen zijn klein (5-8 deelnemers), zodat ieders ervaring ook ruim aan bod komt. Na afloop is er voor wie dat wil gelegenheid om samen te lunchen en na te praten. 

Voorkennis van het Thomas Evangelie of ervaring met het bestuderen van teksten is niet nodig. De studiegroepen zijn open voor iedereen die benieuwd is naar de teksten en naar zichzelf. De studiegroepen zijn afzonderlijk van elkaar te volgen en hoeven niet in een bepaalde volgorde gedaan te worden. 

De begeleiding is in handen van Mitzi Gras en/of Cornelis Kapitein.

Gratis ebook  

Helder en toegankelijk boekje over wat het Thomas Evangelie is, waar het in essentie over gaat en wat het zo bijzonder maakt. Er is een korte toelichting op een aantal belangrijke thema's, zoals het Koninkrijk, Gnosis, zichtbaar en verborgen, zintuigen en ervaring, de ontkennende vorm.  16 pagina's.

Je ontvangt ook 2 x per jaar info over nieuwe Tafels en/of publicaties.  

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

mock07 (1).png
bottom of page